Rajapack heeft zijn ISO 9001 certificaat binnen!

Wij zijn bijzonder verheugd u te kunnen melden dat Rajapack Benelux zijn ISO 9001 certificatie heeft behaald. Op maandag 26 maart vond de uitreiking hiervan plaats in ons bedrijf te Tongeren. Aanwezig waren Wido Bourel, algemeen directeur Benelux, en het volledige managementteam van Rajapack die het certificaat in ontvangst namen van de geaccrediteerde certificatie-instelling DNV, vertegenwoordigd door de heren Johan Vandeplas en Stéphane De Coninck. Stefan Mathuvis van QMA die ons gans het project begeleid heeft kon ook niet ontbreken op deze heugelijke overhandiging.

Wido Bourel benadrukte dat de kwaliteitszorg die Rajapack er als leverancier op nahoudt in grote mate de kwaliteit bepaalt van wat de klant krijgt als eindproduct inclusief diensten. Onze bedrijfsprocessen zijn uitstekend in kaart gebracht en hebben hun stresstest doorstaan. Het verhogen van de klantentevredenheid is altijd al een van onze doelstellingen geweest, sinds tientallen jaren.

ISO 9001 is geen "momentopname": Rajapack zal verder halfjaarlijks worden getoetst om te beoordelen of wij bij voortduring voldoen aan de normeisen. Dit kwaliteitsbeleid, met respect voor de procedures en een spontane, hartelijke klantvriendelijkheid, willen we permanent handhaven en uitbreiden.

De uitreiking, v.l.n.r. de heren Johan Vandeplas (Operations Manager Belgium DNV), Stéphane De Coninck (Sales Representative DNV), Wido Bourel (Algemeen Directeur Rajapack Benelux), Erik Tomsin (Financial & Administration Manager Rajapack Benelux) en Stefan Mathuvis (Zaakvoerder QMA) Het managementteam van Rajapack, v.l.n.r. Nadja Noben (Purchase Manager), Marie-Ange Simon (Sales Manager), Johan Vandeplas (DNV), Wido Bourel (algemeen directeur Rajapack Benelux), Marco Turcatto (Marketing Manager), Martin Moermans (Logistic Manager), Erik Tomsin (Financial & Administration Manager), Michelle Daenen (HR Manager)

1 april 2012

Contactpersoon:

Michelle Daenen

Postbus 2332
6201 DA Maastricht
Nederland

Tel: (0032) 12-260.261
Fax: (0032) 12-260.316

michelle.daenen@rajapack.be

www.rajapack.nl De vestiging te Tongeren van Rajapack BeneluxRajapack • Postbus 9415 • 4801 LK Breda • Nederland; • Tel 0800 224 24 24 • Fax 0800 324 24 24 • info@rajapack.nl

©2002-2012 Rajapack Alle rechten voorbehouden